Skip to main content

VRV IV C+ serije

Predviđeno za rad čak i u najhladnijim predelima

Visok kapacitet grejanja

Visok kapacitet grejanja

VRV toplotna pumpa će pružati toplotu stanarima vašeg objekta čak i pri najhladnijim klimatskim uslovima.

Premošćenje sa toplim gasom sprečava sakupljanje naslaga leda i utiče na smanjenje broja ciklusa odmrzavanja.

Kompresor sa ubrizgavanjem pare sa jedinstvenim ventilom za proveru obezbeđuje maksimalan kapacitet u svakom trenutku, čak i pri niskom opterećenju.

Velika sezonska efikasnost

U cilju obezbeđivanja velike sezonske efikasnosti čak i pri niskom opterećenju, kompresor sadrži jedinstveni ulaz sa povratnim pritiskom. Ovim se osigurava da pokretni pužni kompresor pri niskom opterećenju ima dovoljan pritisak kako bi se sprečilo curenje u kompresor i povećala efikasnost pri niskom opterećenju.

Povrh toga, naša vlastita kontrola putem promenljive temperature rashladnog fluida podešava temperaturu rashladnog fluida tako da se spreče energetski gubici.

Velika sezonska efikasnost
Usklađenost sa ERP

Savršena efikasnost

Možete biti sigurni da će se naš VRV, testiran i meren sa našim najviše prodavanim unutrašnjim jedinicama, ponašati u stvarnom životu isto kao i na papiru. Saznajte nešto više o našim efikasnim uređajima na našem besplatnom internet sajtu.

Kompletno HVAC rešenje za vaš objekat

Uređaji VRV IV C+ serije se lako priključuju na određene moderne unutrašnje jedinice, hidrobokseve za toplu vodu, Biddle vazdušne zavese i ventilacione uređaje. Oni nude kompletno rešenje za vaš objekat. Oni kreiraju savršenu unutrašnju klimu i komfor zahvaljujući Daikin VRV IV funkcijama, kao što je na primer promenljiva temperatura rashladnog fluida.

Saznajte više

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?