VRV IV toplotna pumpa

VRV IV + toplotna pumpa

Optimalno rešenje za visok nivo klimatskog komfora i učinka.

VRV IV + toplotna pumpa

Prilikom puštanja u prodaju sistema VRV IV, uveli smo u VRV tehnologiju tri nova revolucionarna standarda. Komfor prilagođen potrebama, inteligentna kontrola i povećana energetska efikasnost čine da je naša Daikin VRV IV toplotna pumpa lider na tržištu u pogledu klimatskih rešenja.

Promenljiva temperatura rashladnog fluida (VRT)

Ovo je najveći skok u tehničkom usavršavanju posle uvođenja inverterskog kompresora.

Jedinstvena Daikinova tehnologija, promenljiva temperatura rashladnog fluida (VRT), omogućuje konstantno podešavanje brzine inverterskog kompresora i temperature rashladnog fluida, da bi se ostvario potreban kapacitet u skladu sa opterećenjem objekta, uz do 28% veću sezonsku efikasnost. Opseg temperatura isparavanja je najširi na tržištu (3°C do 16°C), što povećava vaš komfor ostvarivanjem savršene ravnoteže temperature protoka vazduha.

Neprekidno grejanje

VRV IV ne prekida sa grejanjem tokom ciklusa odmrzavanja. Druge toplotne pumpe prestaju da greju tokom ciklusa odmrzavanja, ali VRV IV sadrži naš jedinstveni element za akumulaciju toplote koji skladišti energiju tokom procesa grejanja. Akumulirana energija se potom koristi za odmrzavanje spoljne jedinice, a sistem obezbeđuje komfor 24/7.

VRV konfigurator

Svaki VRV IV uređaj je opremljen našim patentiranim VRV konfiguratorom. To je softversko rešenje koje još više pojednostavljuje konfigurisanje i puštanje u pogon. Kao instalater, provešćete manje vremena konfigurišući spoljne jedinice, moći ćete da za ključne klijente odjednom kontrolišete veći broj sistema na različitim lokacijama kao i da lako podesite početne parametre za spoljne jedinice.

Ključne komponente su kompletno redefinisane

1 2 3 4 Daikin Hotel

1. DC motor ventilatora

  • Povećava efikasnost.
  • Veći prečnik rotora koji za rezultat ima veću silu u istom magnetnom polju.
  • Unapređeni rezultati kontrole uz veći broj koraka ventilatora koji odgovaraju stvarnom kapacitetu.

2. Štampana ploča sa gasnim hlađenjem

  • Okolna temperatura ne utiče na hlađenje.
  • Manja kutija sa prekidačima za neometan protok vazduha kroz izmenjivač toplote.

3. 4-strani izmenjivač toplote

  • Povećanje površine izmenjivača od 50% (235m2) povećava efikasnost za 30%.

4. Nov kompresor

  • Inverter omogućava promenljivi protok temperature rashladnog fluida i manje oscilacije pri startovanju.
  • DC motor povećava efikasnost u poređenju sa AC motorom koristeći simultano normalni i reluktantni obrtni momenat.
  • 6-polni motor tip J ima 50% jače magnetno polje i veću efikasnost pri rotaciji.
  • Materijal novog kompresora je jači i povećava zapreminu kompresije za 50%.

Priključuje se na širok opseg modernih unutrašnjih jedinica

Priključuje se na širok opseg modernih unutrašnjih jedinica

Saznajte nešto više o tome