Skip to main content

VRV IV i-serija

Nevidljivo VRV rešenje.

bg-image

Samo tražite! Ne možete me naći!

Malih dimenzija, projektovani za instalaciju unutar prostorija, naši jedinstveni uređaji VRV IV i-serije su tako diskretni da su praktično nevidljivi i zbog toga idealni za gradske centre i okruženja osetljiva na buku. Nema razloga za krovnu instalaciju ili instalaciju u skrivenom prolazu - jednostavnije je dobiti dozvolu za gradnju kako biste što pre mogli da se posvetite svom poslu.

bg-image

Neuporediva fleksibilnost

Podeljen na dva dela, naš sistem VRV IV i-serije je izuzetno fleksibilan i jednostavan za montažu. Postavite izuzetno lak izmenjivač toplote (1) u prostor u spuštenom plafonu a kompresor malih dimenzija (2) montirajte u administrativnim prostorijama, skladištu ili kuhinji. Ne morate da koristite krov i okolne prolaze da biste očuvali skupoceni komercijalni prostor.

bg-image

Sistem ostaje nevidljiv

Proizvodi naše VRV IV i-serije su praktično nevidljivi a zvuk koji proizvode u toku rada je skoro nečujan. Predviđen za gusto naseljena područja, kao što je centar grada, kompresor nije ništa glasniji od frižidera, a izmenjivač toplote je neprimetan u gradskom okruženju. Korišćenjem dekorativnih elemenata možete u potpunosti sakriti rešetke ili ih integrisati u globalni dizajn objekta, tako da vaša instalacija bude nevidljiva.

bg-image

Jednostavno održavanje

Svi delovi koji zahtevaju redovno održavanje su lako pristupačni u okviru kućišta kompresora. Tehničari mogu da dođu da kontrolišu uređaj za vreme normalnih radnih sati a da pri tome ne ometaju vašu komercijalnu aktivnost.

Jedinstvena, patentirana tehnologija

Naša VRV IV i-serija je projektovana tako da koristi tri jedinstvene, patentirane tehnologije, u cilju da se dobije uređaj najmanjih dimenzija na tržištu.

izmenjivač toplote u obliku slova V

Izmenjivač toplote u obliku slova V

  • Optimalni oblik za veliki protok vazduha i visok statički pritisak, čime se postiže veća efikasnost
  • Njegova visina iznosi svega 400 mm, što pojednostavljuje instalaciju u spuštenom plafonu i štedi komercijalni prostor
  • Revolucionarni dizajn na tržištu sistema sa promenljivim protokom rashladnog fluida (VRF)
centrifugalni ventilator

Centrifugalni ventilatori

  • Patentirana tehnologija sa konveksnim krilcima povećava energetsku efikasnost za do 50% u poređenju sa ventilatorima sirocco
  • Inverterska tehnologija omogućava da se ESP prilagodi u odnosu na dužinu kanala, što garantuje maksimalnu fleksibilnost ventilacije
male dimenzije kompresora

Male dimenzije kompresora

  • Mala površina osnove maksimalno povećava koristan podni prostor (600 x 550 mm za 5 KS)
  • Uređaj se lako montira u skladištu ili u administrativnoj prostoriji
  • Rotaciona prekidačka kutija omogućuje jednostavan pristup svim delovima

Saznajte nešto više o tome

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?