Priprema sanitarne tople vode pomoću toplotne pumpe

Izaberite rešenje koje najviše odgovara vašim potrebama.
Nazad na pregled

rešenja odgovara vašoj selekciji.
Daikin-Altherma-Domestic-Hot-Water-Heat-Pumps_289x162px.jpg

Daikin Altherma toplotna pumpa za pripremu sanitarne tople vode

Energetska efikasnost u režimu grejanja do Energetska efikasnost u režimu pripreme sanitarne tople vode A_
Kada vam je potrebna samo priprema sanitarne tople vode
Integrisani rezervoar za toplu vodu
Jednostavna instalacija
Mogućnost povezivanja na izvore solarne energije