Skip to main content

Daikin Service Games

Daikin Service Games je međunarodno takmičenje na kojem servisni tehničari upoređuju svoja teorijska znanja i praktične veštine sa kolegama iz industrije.

Sa profesionalnim znanjem i praktičnim veštinama, pobednici u svakoj zemlji imaju priliku da učestvuju na Daikin Global Service Games u Japanu.

Plan takmičenja


Mart 2023. – predselekcijski online test – u vašoj zemlji, na vašoj lokaciji, na vašem lokalnom jeziku

Potrebno je odgovoriti na 60 pitanja u roku od 60 minuta (pitanja se odnose na tehnologiju, kvalitet rada, službu za korisnike i sigurnost).
U finale će biti pozvana 3 najbolja učesnika online testa iz svake države.

Maj 2023. – Finale / Daikin Central Europe Service Games, Budimpešta, Mađarska

U Budimpešti će se takmičiti 3 najbolja servisna tehničara iz svake od 16 zemalja iz regije Daikin Central Europe.

3 takmičenja će pokazati ko je najbolji Daikin servisni tehničar u centralnoj Evropi.

  1. Teorijsko takmičenje
  2. Takmičenje u rešavanju problema
  3. Takmičenje u lemljenju
service games

Jeste li vi Br. 1 u centralnoj Evropi?

Bićete pozvani na evropsko takmičenje - European Service Games (Belgija, Novembar 2023.)

Jeste li Br. 1 u celoj Evropi?

U tom slučaju ćete biti pozvani na svetsko takmičenje - Global Service Games (Japan, Novembar 2024.)

Iskoristite ovu priliku i pokažite da ste NAJBOLJI Daikin servisni tehničar u celom svetu!

service games logo

Zašto učestvovati u servisnim igrama?

 

ZNANJE. PONOS. ISKUSTVO.

  • proverite koliko je vaše preduzeće konkurentno
  • takmičite se s kolegama iz industrije i dokažite svoje veštine
  • usvojite nova znanja i veštine kako biste svojim klijentima ponudili još bolju uslugu
  • kvalifikujte se za međunarodno takmičenje zajedno s najboljim servisnim tehničarima u Evropi i svetu!

 

Za informacije o uslovma učešća, molimo kontaktirajte lokalno Daikin predstavništvo.

Budite inspirisani uz video Service Games iz 2019. i neka igre počnu!

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?