Skip to main content

Usluge održavanja

Produžite vek svog sistema i smanjite operativne troškove uz redovno održavanje. 

Od usaglašenosti sa najnovijim zakonima i regulativama, do monitoringa učinka vašeg sistema, nudimo tri paketa servisa koji će obezbediti nesmetan rad vašeg Daikin sistema. 

 • Inspekcija

  • Detaljna inspekcija kojom se utvrđuje da li je vaš sistem u skladu sa svim evropskim zakonima i regulativama. 
 • Preventiva

  • Merenja i izveštaji sa preporukama koji pružaju detaljan uvid u vašu instalaciju
  • Obezbedite minimalne zastoje
  • Servisni inženjeri su dostupni za hitne popravke
 • Optimizacija

  • 24/7 monitoring
  • Svi potencijalni problemi se šalju direktno Daikinu
  • Izbegavajte nepredviđene troškove, sve popravke su pokrivene

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?