Skip to main content

Daljinski nadzor opreme

Umreženi sistemi funkcionišu bolje. Mi vam nudimo nekoliko načina za upravljanje proizvodima i instalacijama. Naša inteligentna mreža, prati učinak, analizira i tako povećava sigurnost i obezbeđuje pouzdanost vaše instalacije.

Evropski centar za daljinski nadzor

Saznajte više šta radimo i kako

Daljinski nadzor

 • Analitika

  Podaci su sirov materijal, analiza podataka je naš proizvod. Kontinuirani nadzor i analiza rada sistema predstavlja ključ u osiguravanju efikasnog rada, smanjenja operativnih i troškova održavanja i optimizacije korisničkog komfora. Analiza podataka obezbeđuje vredna i često iznenađujuća saznanja. 

 • Konekcija bez problema

  Znamo da povezivanje sistema na 'cloud' često može da bude pravi izazov - ali to više nije vaš problem. Mi ćemo se pobrinuti za povezivanje, uključujući mobilnu mrežu i ruter, koji su takođe pod daljinskim nadzorom radi povećanja pouzdanosti infrastrukture. 

 • Daikin Cloud usluga

  Pouzdan i siguran daljinski nadzor. Vaše poverenje je naš prioritet. Daikin Cloud Service ispunjava najviše sigurnosne standarde u svim aspektima – čuvanje privatnosti vaših podataka kao i siguran prenos i skladištenje u svakom trenutku. 
  Više o Daikin Cloud Service (for DX)
  Više o Daikin On Site (čileri i klima-komore)

Prednosti daljinskog nadzora

Otkrijte prednosti korišćenja naših usluga daljinskog nadzora.

 • Daljinska kontrola

  Daikin Cloud Service je web-based daljinski nadzor i kontrola za KGH sisteme koje čak može da meri i potrošnju energije kod nekoliko zgrada istovremeno. Ne morate da instalirate poseban softver. Sve je dostupno preko standardnog pretraživača na računaru ili mobilnom uređaju. 

 • Nijedan problem ne može da promakne

  Daikin Cloud Service automatski šalje notifikaciju ako primeti potencijalni problem. Ova jedinstvena prediktivna notifikacija omugućava iniciranje servisnih intervencija čak i pre nego što korisnik primeti da postoji problem. 

 • Maksimalan učinak

  Učinak čak i najboljeg sistema može biti oslabljen ako se njime ne rukuje kako treba. Kontinuirani nadzor daje profile opterećenja, šablone korišćenja i radne uslove koji treba da se prate. Dobijeni podaci su osnova za optimizaciju rada sistema i održavanja kao i povraćaja investicije. 

Realni primeri iz prakse

Konkretne prednosti kontinuiranog nadzora i analize podataka možete videti u nastavku: 

Potrošnja energije smanjena za 20 procenata

Na osnovu analize potrošnje VRV sistema, dali smo preporuke za optimizaciju korišćenja. Rezultat je bio smanjenje troškova za električnu energiju u režimu hlađenja za 20%.

Prekomerni rashladni kapacitet od 40 procenata 

Dugoročni nadzor rashladnog sistema Conveni-Pack otkrio je da je rashlani kapacitet 40% veći nego što je to potrebno. Kupac je na osnovu toga smanjio broj instaliranih uređaja i tako redukovao investicione troškove. 

Izlazna temperatura povećana za 30 procenata

Analizom operativnih troškova, mogli smo da identifikujemo potencijal za unapređenje komfora korisnika i na osnovu rezultata da implementiramo određene mere. 

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?