Skip to main content

Grejanje koje štedi vaš novac

Naše toplotne pumpe koriste različite izvore energije ili hibridne kombinacije koje su do četiri puta efikasnije od klasičnih grejnih rešenja.

Daikin toplotne pumpe
Daikin toplotne pumpe

Obnovljivi izvori energije

Zahvaljujući tome što koriste i do 75% obnovljive energije, Daikin toplotne pumpe značajno smanjuju potrošnju energije kao i karbonski otisak.
Koristite razne vrste obnovljivih izvora energije za grejanje prostora: vazduh, vodu, geotermalne izvore, sunce, hibride.

Daikin geotermalna toplotna pumpa
Daikin geotermalna toplotna pumpa

Sistemi razvijeni u Evropi

U okviru našeg Daikin evropskog centra za razvoj, mi istražujemo i razvijamo grejna rešenja u Evropi, za Evropu.

Koncipirano specijalno za klimatske uslove koji se sreću u Evropi, možete biti sigurni da će vaš Daikin sistem grejanja funkcionisati ispravno sve do -25°C.

Daikin rezidencijalne primene sa toplotnom pumpom
Daikin rezidencijalne primene sa toplotnom pumpom

Za sve primene

Daikin toplotne pumpe predstavljaju energetski efikasno rešenje, idealno za sve tipove kuća i poslovnih prostora:

 • Rezidencijalni, komercijalni i industrijski prostor
 • Kuće i objekti male energetske potrošnje
 • Nove zgrade ili projekti renoviranja
 • Manji projekti renoviranja bez zamene pstojećih radijatora ili cevovoda
 • Bivalentna rešenja koja kombinuju vaše postojeće grejne sisteme sa Daikinovim sistemima

Kako funkcioniše toplotna pumpa

Toplotna pumpa reguliše temperaturu putem prenosa toplote. Toplotna pumpa ima tri osnovne komponente: spoljnu jedinicu (isparivač), unutrašnju(e) jedinicu(e) (kondenzator) i rashladni fluid. Rashladni fluid prenosi toplotu tako što cirkuliše između spoljne i jedne ili više unutrašnjih jedinica.

Kako funkcioniše toplotna pumpa
 
 
 • Isparivač crpi energiju iz obnovljivog izvora (vazduh, voda, geotermalni ili solarni izvor) prinudnom transformacijom tečnosti u gas.
 • Kompresor komprimuje gas čime mu povećava temperaturu.
 • Kondenzator prenosi toplotu sa gasa na grejni sistem (izmenjuje toplotu sa grejnim sistemom), a gas se pritom vraća u tečno stanje.
 • Ekspanzioni ventil snižava pritisak rashladnog sredstva, što izaziva isparavanje i započinjanje novog ciklusa.

Prilikom hlađenja ovaj ciklus je obrnut.

Stan u Beogradu, 80m2

Niskotemperaturna pumpa 
ERGA06DV/EHVX08S18D6V

 • Integrisan rezervoar za toplu vodu
 • Traženi kapacitet grejanja: pri -10°C: 6.0 kW; godišnja potrošnja: 6.959,10 kWh
 • Godišnji troškovi el. energije u grejanju: 185 €
 • Potrošnja energije u grejanju: 2.012,70 kWh
 • Traženi kapacitet hlađenja: 5.0 kW
 • Godišnji troškovi el. energije u hlađenju: 156 €

Kuća u Beogradu, 160-200 m2

Niskotemperaturna pumpa
ERLQ016CW1/EHVX16S26CB9W

 • Integrisan rezervoar za toplu vodu
 • Traženi kapacitet grejanja: pri -10°C: 14.0 kW; godišnja potrošnja: 17,148.2 kWh
 • Godišnji troškovi el. energije u grejanju: 487 €
 • Potrošnja energije u grejanju: 5,294.5 kWh
 • Traženi kapacitet hlađenja: 12.0 kW
 • Godišnji troškovi el. energije u hlađenju: 502 €

Obnovljivi izvori energije

 • Niskotemperaturna toplotna pumpa

  • Za grejanje, toplu vodu i opciono hlađenje
  • Za pogon koristi 75% vazduha i 25% električne energije
  • Opciona solarna podrška
  • Idealno za nove kuće i „zelene“ (ekološke) objekte
 • Visokotemperaturna toplotna pumpa

  • Za grejanje, toplu vodu i hlađenje
  • Za pogon koristi 65% vazduha i 35% električne energije
  • Opciona solarna podrška
  • Priključuje se na postojeći sistem cevovoda i na visokotemperaturne radijatore
  • Idealno za renoviranje i zamenu starijih bojlera
 • Hibridna toplotna pumpa

  • Za grejanje, toplu vodu i hlađenje
  • Za pogon koriste optimalnu kombinaciju vazduha, električne energije i gasa u zavisnosti od klimatskih uslova i cena energije
  • Idealno za renoviranje i zamenu starijih bojlera na gas
 • Geotermalna toplotna pumpa

  • Za grejanje i toplu vodu
  • Za pogon koristi 80% geotermalne toplote i 20% električne energije
  • Idealno za nove kuće i renoviranje
 • Klima-uređaji

  • Za grejanje i hlađenje
  • Za pogon koristi 80% vazduha i 20% električne energije
  • Idealno za nove kuće, „zelene“ (ekološke) objekte i zamenu starijih električnih grejnih sistema.

Grejanje za svaki tip objekta

Bilo da ste vlasnik svoje kuće, prodavnice ili hotela, sa našim Daikin toplotnim pumpama nikada nećete morati da žrtvujete komfor zbog energetske efikasnosti. Započnite svoj projekat sa nama tako što ćete odabrati vaš tip objekta.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?