Politika privatnosti prilikom upravljanja podacima

Politika privatnosti prilikom upravljanja podacima

U skladu sa belgijskim zakonom o privatnosti od 8. decembra 1992. i primenjenim dekretima, mi vam pružamo sledeće informacije.

Lične podatke koje unesete putem ove internet lokacije će koristiti Daikin Europe N.V. sa registrovanom centralom na adresi Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, registrovanom kao kontrolor podataka pri RPR Oostende pod brojem firme 412.120.336.

Daikin pravni entitet u vašoj zemlji je kontrolor podataka za tretman vaših ličnih podataka koje ste nam dali kao odgovor na zahtev za dodatne informacije, kao što je dole objašnjeno.

Kada šaljete informacije u vezi sa vašom karijerom, Daikin pravni entitet na koji se odnosi vaša prijava je kontrolor podataka za tretiranje vaših ličnih podataka, kao što je dole navedeno.

Koje informacije tražimo i u koje svrhe?

Upotreba naše internet lokacije

Prilikom vaše posete jednoj od naših internet lokacija, moguće je da ćemo mi postaviti određene informacije na vaš kompjuter. Ove informacije, koje se zovu „kolačići”, nam služe da vas prepoznamo prilikom vaše sledeće posete našoj lokaciji. Kolačići mogu da nam pomognu na više načina. Na primer, oni nam pomažu da prilagodimo internet lokaciju tako da ona bolje odgovara vašim potrebama, ili da zapamtimo vašu lozinku tako da ne morate da je ponovo unosite prilikom svake posete.

Dodatne informacije u vezi sa razlozima iz kojih koristimo kolačiće i vaše opcije u odlučivanju koje kolačiće možemo da postavimo ili da čitamo ćete naći u okviru naše Brošure o rukovanju kolačićima.

Izveštavanje u slučaju neusklađenosti

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, interesovanja ili biste hteli da nas izvestite o mogućem kršenju naše poslovne politike, treba da ih prosledite direktno Službi za unutrašnju kontrolu firme Daikin Europe N.V. Kako bismo mogli da procenimo situaciju i damo vam odgovarajući odgovor, obavezno je da nam date vaše puno ime, državu i adresu e-pošte. Ukoliko ove informacije nedostaju, vaš zahtev neće biti prihvaćen.

Prijavite moguće prekršaje pomoću ovog formulara.

U vezi sa karijerom

Ukoliko pošaljete prijavu za jedno od slobodnih radnih mesta ili za našu tekuću šemu zapošljavanja, ili ukoliko se prijavljujete spontano, moramo da znamo vaše ime i kontakt informacije u cilju da bismo mogli da vas direktno kontaktiramo - ukoliko je to potrebno - da bismo razgovarali o vašoj prijavi.

Podnošenje kratke biografije može da bude neophodno ukoliko želite da vas Daikin uzme u obzir za trenutno upražnjeno radno mesto, u cilju da bi procenio da li vaš akademski i profesionalni nivo i iskustvo odgovaraju tom radnom mestu.

Zahtevi za dodatne informacije

Ukoliko nas kontaktirate da bi tražili neke informacije, mi možemo da zahtevamo vaše ime i kontakt informacije. Možete nam takođe poslati i druge specifične informacije u vezi sa vašim zahtevom. Ove informacije su neophodne da bi nam omogućile da odredimo ko od naših zaposlenih ili naših distributera je u najboljem položaju da tretira vaš zahtev i da vam pruži potrebne informacije ili savete.

Da li će ove informacije biti prosleđene drugim firmama?

Upotreba naše internet lokacije

  • Daikin Europe N.V. može da prosledi anonimne informacije do kojih je došao putem analitičkih kolačića sa naših internet lokacija (korišćenjem Google Analytics) jednoj od filijala, distributeru ili nekoj drugoj firmi da bi se poboljšao kvalitet korišćenja naših internet lokacija.

Izveštavanje u slučaju neusklađenosti

  • Ni jedan od vaših ličnih podataka ili poverljivih informacija neće biti dat drugoj firmi.
  • Daikin Europe N.V. će proslediti vaše lične podatke ili poverljive informacije odgovarajućoj filijali isključivo ako, posle pažljive procene, odluči da je to neophodno da biste dobili odgovor na vaš zahtev..

Prijavite moguće prekršaje pomoću ovog formulara.

U vezi sa karijerom

  • Vaš lični podaci će biti prosleđeni drugim firmama koje je Daikinov pravni entitet imenovao i na koje se vaša prijava odnosi, da bi se izvršio njen dalji tretman (na primer održavanje baze podataka zaposlenih ili detaljnije proučavanje prijave).

Zahtevi za dodatne informacije

  • Pošto Daikin funkcioniše na globalnom nivou, Daikin Europe N.V. ili njegova filijala u vašoj zemlji mogu u cilju korektnog tretitanja vašeg zahteva, da proslede vaše informacije svom distributeru ili firmi grupe Daikin, koja može da se nalazi van Evropske Unije i možda ne nudi odgovarajući nivo zaštite informacija, kao na primer SAD. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj mogućnosti da, tokom ovog prosleđivanja, zaštitimo vaše lične informacije.

Dodatne informacije

Možete pristupiti svojim ličnim podacima ili ih korigovati (ažuriranje, promena ili ograničenje) u bilo kom trenutku, tako što ćete poslati zahtev na:

Mi ćemo vam u tom slučaju poslati sve lične podatke koje smo sakupili o vama tako da ćete moći da ih ažurirate ili promenite i da nam ih potom vratite. Osim toga, vi možete u svakom trenutku da se, na gore navedenoj adresi e-pošte, na jednostavan zahtev i besplatno, suprotstavite budućoj upotrebi vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili imate druga pitanja, osim gore navedenih, u vezi sa Daikinovom politikom privatnosti podataka, molimo vas da nas kontaktirate (uz napomenu „Za pravnu službu”):

 

Slanjem e-pošte uz pomoć ovog obrasca.

Faks: +32 59 55 88 99

E-mail: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B8400 Oostende, Belgija

 

Ova internet lokacija može da sadrži linkove na druge internet lokacije koje nisu vlasništvo Daikina ili nisu kontrolisane od strane Daikina. Molimo vas da obratite pažnju na činjenicu da Daikin nije odgovoran za privatnost informacija na tim internet lokacijama. Naša politika privatnosti se primenjuje isključivo na podatke sakupljene putem ove lokacije.

Verzija 1.3 maj 2013.