Skip to main content

VRV sa vodenim hlađenjem

Upotreba vode kao izvora toplote je idealna za visoke solitere i omogućuje da se ostvari maksimalni potencijal rekuperacije toplote.

bg-image

Geotermalni pristup

Značajno smanjuje oslobađanje CO2 i koristi obnovljivu energiju iz zemlje. Naš VRV sa vodenim hlađenjem koristi geotermalnu energiju da greje i hladi vaš objekat, tako da on postaje idealan za BREEAM sertifikaciju. Temperatura zemlje ostaje stabilna tokom čitave godine, tako da je ovo rešenje pouzdano za područja ekstremnih vremenskih uslova.

bg-image

Nevidljiv sa ulice

Zahvaljujući najmanjoj površini osnove i mogućnosti instalacije unutar prostorije, vaš VRV sa vodenim hlađenjem se neupadljivo uklapa u arhitekturu vašeg objekta tako da se ne primećuje sa ulice. Ovaj uređaj je najlakši na tržištu tako da je idealan za postavljanje povrh drugih uređaja, čime se još više štedi prostor.

Dvostepena rekuperacija toplote

Sistemi sa vodenim hlađenjem ostvaruju maksimalni potencijal rekuperacije toplote jer su svi sistemi međusobno povezani u jedno jedinstveno vodeno kolo.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?