Grejanje i priprema sanitarne tople vode pomoću toplotne pumpe ili gasnog kotla

Daikin nudi veliki izbor multifunkcionalnih sistema. Od obnovljivih izvora do fosilnog goriva, možemo da ponudimo rešenje prilagođeno vašim potrebama. 
Nazad na pregled

rešenja odgovara vašoj selekciji.
Daikin-Altherma_3_GEO_house-1_HR_289x162px.jpg

Daikin Altherma geotermalna toplotna pumpa

Energetska efikasnost u režimu grejanja do A___ Energetska efikasnost u režimu pripreme sanitarne tople vode A
Za novogradnju i velika renoviranja
Integrisan rezervoar za sanitarnu toplu vodu
Moguće povezivanje sa podnim grejanjem, radijatorima i ventilator-konvektorima
Nagrađivani dizajn
Aplikacija Daikin Residential Controller
Bluevolution serija - uređaji sa freonom R-32
Daikin-Altherma-3-Friganor-1_289x162px.jpg

Daikin Altherma niskotemperaturna toplotna pumpa vazduh-voda

Energetska efikasnost u grejanju do A___ Energetska efikasnost u režimu pripreme sanitarne tople vode A
Idealno za novogradnju sa niskotemperaturnim toplotnim pumpama
Integrisan rezervoar za sanitarnu toplu vodu
Fleksibilnost instalacije
Mogućnost povezivanja na izvore solarne energije
Moguće povezivanje sa podnim grejanjem, radijatorima i ventilator-konvektorima
Nagrađivani dizajn
Aplikacija Daikin Residential Controller
Bluevolution serija - uređaji sa freonom R-32
Daikin-Altherma-3-H-HT_289x162px.jpg

Daikin Altherma visokotemperaturna toplotna pumpa vazduh-voda

Energetska efikasnost u grejanju do A___ Energetska efikasnost u režimu pripreme sanitarne tople vode A
Idealno za novogradnju sa niskotemperaturnim toplotnim pumpama
Idealno za renovacije i zamene starih gasnih kotlova
Integrisan rezervoar za sanitarnu toplu vodu
Fleksibilnost instalacije
Mogućnost povezivanja na izvore solarne energije
Moguće povezivanje sa podnim grejanjem, radijatorima i ventilator-konvektorima
Nagrađivani dizajn
Aplikacija Daikin Residential Controller
Bluevolution serija - uređaji sa freonom R-32
Daikin-Altherma-R-Hybrid_289x162px.jpg

Daikin Altherma hibrid

Energetska efikasnost u grejanju do A__ Energetska efikasnost u režimu pripreme sanitarne tople vode A
Idealno za renovacije i zamene starih gasnih kotlova
Fleksibilnost instalacije zahvaljujući zidnom kotlu
Moguće povezivanje sa postojećim gasnim kotlom kao dodatno rešenje
Aplikacija Daikin Residential Controller
Bluevolution serija - uređaji sa freonom R-32
Domestic_Hot_Water_01_001_standard_289x162px.jpg

Daikin Altherma gasni kotao

Energetska efikasnost u grejanju do A Energetska efikasnost u režimu pripreme sanitarne tople vode A
Idealno za renovacije i zamene starih kotlova
Fleksibilnost instalacije zahvaljujući zidnom kotlu
Mogućnost povezivanja na izvore solarne energije
Nagrađivan dizajn
Aplikacija Daikin Residential Controller