Skip to main content

Grejanje, hlađenje i priprema sanitarne tople vode pomoću toplotne pumpe

Daikin nudi veliki izbor multifunkcionalnih sistema. Od obnovljivih izvora do fosilnog goriva, možemo da ponudimo rešenje prilagođeno vašim potrebama. 
Nazad na pregled

Da li renovirate ili gradite?

Izvor energije

Kakav sistem vam je potreban?

Koje funkcije želite?

Da li želite solarne panele?

Daikin Altherma geotermalna toplotna pumpa

Energetska efikasnost u režimu grejanja do A___.jpg Energetska efikasnost u režimu pripreme sanitarne tople vode A.jpg
Za novogradnju i velika renoviranja
Integrisan rezervoar za sanitarnu toplu vodu
Moguće povezivanje sa podnim grejanjem, radijatorima i ventilator-konvektorima
Aplikacija Daikin Residential Controller

Daikin Altherma niskotemperaturna toplotna pumpa vazduh-voda

Energetska efikasnost u režimu grejanja do A___.jpg Energetska efikasnost u režimu pripreme sanitarne tople vode A.jpg
Idealno za novogradnju sa niskotemperaturnim toplotnim pumpama
Integrisan rezervoar za sanitarnu toplu vodu
Fleksibilnost instalacije
Mogućnost povezivanja na izvore solarne energije
Moguće povezivanje sa podnim grejanjem, radijatorima i ventilator-konvektorima
Nagrađivani dizajn
Aplikacija Daikin Residential Controller
Bluevolution

Daikin Altherma visokotemperaturna toplotna pumpa vazduh-voda

Energetska efikasnost u režimu grejanja do A___.jpg Energetska efikasnost u režimu pripreme sanitarne tople vode A.jpg
Idealno za novogradnju sa niskotemperaturnim toplotnim pumpama
Idealno za renovacije i zamene starih gasnih kotlova
Integrisan rezervoar za sanitarnu toplu vodu
Fleksibilnost instalacije
Mogućnost povezivanja na izvore solarne energije
Connectable to underfloor heating, radiators and heat pump convectors
Nagrađivani dizajn
Aplikacija Daikin Residential Controller
Bluevolution

Daikin Altherma hibrid

Energetska efikasnost u režimu grejanja do A__.jpg Energetska efikasnost u režimu pripreme sanitarne tople vode A.jpg
Idealno za renovacije i zamene starih gasnih kotlova
Fleksibilnost instalacije zahvaljujući zidnom kotlu
Moguće povezivanje sa postojećim gasnim kotlom kao dodatno rešenje
Aplikacija Daikin Residential Controller
Bluevolution

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?