Skip to main content

Kancelarije i prodavnice u velikim zgradama sa zatvorenim prozorima

U velikim zgradama u kojima prozori ne mogu da se otvore (npr. kancelarija u poslovnoj zgradi), prostorije se efikasno provetravaju uz pomoć sistema ventilacije.
Uređaji se instaliraju u tehničkoj sobi kojoj šira javnost nema pristup i koju koristi samo firma koja se bavi održavanjem zgrade.

Za kancelarijski prostor i poslovne zgrade, određeno je evropskim i nacionalnim propisima da zgrada mora da bude opremljena dovoljnim ventilacionim kapacitetima kako bi se osiguralo zdravlje osoba koje borave u zgradi, čak i kad je u zgradi prisutno mnogo osoba.

Rad ventilacione opreme razlikuje se od zgrade do zgrade.

  • Vreme rada ventilacije:
    Određuje se unapred utvrđenim rasporedom na osnovu prisustva ljudi: npr. od 9.00 do 18.00.
  • Imate promenljivo radno vreme ili radite za praznike?
    Potvrdite rad sa upravnikom zgrade kako biste osigurali da imate adekvatnu ventilaciju tokom rada.

Kontrolna lista za ventilaciju

 Mesto instalacije i vrsta ventilatora i ventilacione opreme

Ventilacioni otvori (za odvod vazduha, dovod itd.) u stambenom prostoru ili poslovnom prostoru, na recepcijama, u svlačionicama, u toaletima itd.

 Vreme rada ventilacione opreme (radnim danima / praznicima)

 Količina ventilacije (radnim danima / praznicima)

 Vreme i raspored održavanja sistema za ventilaciju

 Raspored i ciklus čišćenja i zamene filtera

Prljav filter

Prljav filter

Prljavi ventilacioni otvor

Prljavi ventilacioni otvor (ventilacioni otvor ili odvod zraka)

moderna kancelarija sa 5 ljudi u poslovnim odelima

Slučajevi kada se u kancelariji nalazi veliki broj ljudi

Ponekad se veliki broj ljudi okuplja u konferencijskim salama i kafeterijama što dovodi do stvaranja ustajalog vazduha i povećanja zagađivača vazduha.
U tim situacijama preporučujemo da pojačate ventilaciju.

Druga dobra opcija je da se automatski poveća ventilacija instaliranjem CO2 / senzora za merenje kvaliteta vazduha u zatvorenom.

Viiše detalja potražite u tekstu o metodama ventilacije u malim i srednjim kancelarijama.

Individualna kontrola ventilacione opreme u velikim zgradama

Čak i u velikim zgradama bez prozora gde postoji daljinski upravljač za klima-uređaj ili ventilacionu opremu, osobe koje se nalaze u prostoriji će možda morati same da upravljaju sistemom ventilacije.

Pročitajte naše korisne savete za kancelarije za male i srednje veličine.

moderan poslovni kvart sa visokim zgradama sa staklenim fasadama

Pročitajte naše korisne savete za:

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?