Skip to main content

Male i srednje kancelarije

Kancelarije u malim i srednjim zgradama sa 10 ili manje spratova

Ventilacionom opremom upravlja

 • Zaposleni pomoću daljinskog upravljača ili
 • Isključivo kompanija za upravljanje zgradom

Proverite instaliranu ventilacionu opremu

 • Koja je vrsta ventilacionog sistema instalirana?
 • Lokacija ventilacionog sistema i otvora
 • Lokacija daljinskog upravljača

Kancelarija srednje veličine

bg-image
šema strujanja vazduha u kancelarijama srednjih veličina

 Protok vazduha koji ulazi spolja

 Protok vazduha koji izlazi iz unutrašnjeg prostora

 Klima-uređaj samo cirkuliše unutrašnji vazduh

① Prekidač daljinskog upravljača
② Ventilaciona napa
③ Ventilacioni otvor (za odvod vazduha)
④ Otvor za vrata
⑤ Ventilacioni otvor
⑥ Ventilator sa rekuperacijom toplote

šema ventilacije kancelarije srednje veličine

 Klima-uređaj

 Ventilator

 Prekidač daljinskog upravljača

 Ventilacioni otvor (za odvod vazduha)

 Ventilacioni otvor (za dovod vazduha)

Mala kancelarija

bg-image
šema protoka vazduha u maloj kancelariji

 Protok vazduha koji ulazi spolja

 Protok vazduha koji izlazi iz unutrašnjeg prostora

 Klima-uređaj samo cirkuliše unutrašnji vazduh

① Prekidač daljinskog upravljača
② Ventilaciona napa
③ Ventilacioni otvor (za odvod vazduha)
④ Otvor za vrata
⑤ Ventilacioni otvor
⑥ Ventilator sa rekuperacijom toplote

ventilaciona šema u maloj kancelariji

 Air conditioner

 Air blower

 Remote controller switch

 Ventilation vent (air exhaust)

 Ventilation vent (air supply)

Redovno čišćenje i održavanje

Sisteme klimatizacije i ventilacije zajednički održavaju i njima zajednički upravljaju

 • Kompanije za upravljanje zgradama i upravnici (kancelarije srednje veličine), ili
 • Firme koje uzimaju prostor u zakup (male kancelarije)

Važno je razumeti:

 • Status rada ventilacione opreme: tj. vreme rada, zapreminu protoka vazduha itd.
 • Raspored čišćenja i status održavanja

Provera, čišćenje i zamena filtera

Filteri su ugrađeni u ventilacione kanale na zidovima i plafonima.
Kada se filteri začepe zbog prljavštine, efikasnost ventilacije se opada.
Možda nećete ni primetiti da se kapacitet ventilacije smanjio.

Važno je redovno čistiti i menjati filtere kao i ventilacione cevi.

Nikada ne koristite ventilacione sisteme koji nemaju filtere.
Filteri sprečavaju ulazak spoljnih zagađivača dolaze i štite ventilacionu opremu.

 • Jednom mesečno potrebno je proveriti da li su filteri čisti i u kakvom su stanju, a jednom godišnje ih treba zameniti.

Posavetujte se sa stručnim licem o preporučenoj dinamici održavanja kako biste osigurali dugotrajan rad i pouzdanost ventilatora sa rekuperacijom toplote.

Ako imate problema u radu, održavanju ili čišćenju ventilacione opreme, obratite se stručnjaku za klimatizaciju.

Napravite prolaz vazduha otvaranjem prozora i ulaznih vrata

Korišćenje ventilacione opreme zajedno sa otvaranjem prozora i vrata

Plan kancelarije i raspored pregrada često se menjaju, pa protok vazduha uspostavljen tokom ugradnje možda ne odgovara trenutnoj situaciji.
Lako može doći do stvaranja nejednakih temperatura i stagnacije kvaliteta vazduha.
U malim ili srednjim kancelarijama vazduh se u zgradama pouzdano i efikasno može zameniti upotrebom ventilacione opreme dok su prozori i ulazna vrata otvoreni.

 • Otvorite prozore ~ 10 minuta svakih sat vremena

Efekat je veći ako se ventilira 2 puta po 5 minuta svakog sata, nego jednom po 10 minuta.

Preporučujemo ventilaciju pre početka radnog vremena i tokom pauza.

kancelarijski hodnik sa prozorom
moderna sala za sastanke sa belim stolicama i drvenim konferencijskim stolom

Otvorite prozore (i vrata) da biste osigurali prolaz vazduha

Kada se ventilacija vrši otvaranjem prozora, bolje je otvoriti 2 prozora umesto 1 da biste stvorili prolaz za vazduh.
Efekat je još bolji ako su prozori smešteni dijagonalno jedan od drugog.

Najefikasnije je otvaranje prozora koji su smešteni dijagonalno jedan od drugog.

šema ventilacije u kancelariji male i srednje veličine
šema ventilacije u kancelariji male i srednje veličine

Otvaranjem 2 prozora koji se nalaze jedan pored drugoga onemogućavate protok vazduha kroz celu prostoriju.

Nedovoljna cirkulacija vazduha

U ovom slučaju protok vazduha nije dovoljan jer su otvorena dva prozora koja se nalaze jedan pored drugoga, pa je površina kojom vazduh cirkuliše mala.

Ne možete da napravite promaju čak ni kada su prozori i vrata otvoreni?

Ako mislite da je protok vazduha u prostoriji slab:

 • Prozor kroz koji ulazi vazduh otvorite samo delimično, a
 • Prozor kroz koji izlazi otvorite mnogo šire

Ako je otvor kroz koji vazduh ulazi manji, to će dovesti do snažnijeg protoka vazduha . Time će se povećati efikasnost ventilacije. Uski ulazni otvor za vazduh i širi izlazni otvor za vazduh omogućuju jednostavnije mešanje unutrašnjeg vazduha s spoljnim, a samim tim i prozračivanje veće površine prostorije.

šema poteškoće sa ventilacijom

Prostorije bez prozora

Kada prostorija nema prozore kao na primer sala za konferencije, prvo morate da proverite gde se nalaze ventilacioni otvori (za odvod vazduha) na plafonu. Otvaranje vrata i postavljanje ventilatora ili cirkulatora vazduha usmeriće protok vazduha izvan prostorije.

Primer ①:
Ventilacioni otvor (za odvod vazduha) nalazi se izvan konferencijske sale

Kada je ventilacioni otvor (za odvod vazduha) izvan prostorije, otvorite vrata i pomoću ventilatora usmerite vazduh van prostorije.

U ovom slučaju je efikasnije imati ventilatore ili cirkulatore vazduha i unutar prostorije i izvan nje.

Primer ②:
Ventilacioni otvor (za odvod vazduha) nalazi se u konferencijskoj sali

Kada se otvor za ventilaciju (za odvod vazduha) nalazi u sprostoriji, otvorite vrata i pomoću ventilatora usmerite vazduh unutar prostorije.

šema protoka vazduha sa ventilatorima kada se ventilacioni otvor nalazi u prostoriji

Koncentracija CO2 u konferencijskim salama

Zatvorene konferencijske sale su posebno podložne stagnaciji vazduha.
Na dugim sastancima sa puno učesnika koncentracija CO2 u sobi se brzo povećava od izdaha svake osobe. Nakupljanje CO2 može dovesti do pada koncentracije i smanjenog učinka.
Da biste brzo provetrili prostoriju za sastanke, uključite sistem za ventilaciju i otvorite prozore i vrata.

dijagram promena koncentracije CO2 u konferencijskoj sali tokom dana

Promene koncentracije CO2 u konferencijskoj sali

Pročitajte naše korisne savete za:

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?