Skip to main content

Male prodavnice

Samostojeći objekti kao što su restorani ili prodavnice koje gledaju ka ulici

Ventilacionim sistemom koji se ugrađuje u male prodavnice uglavnom upravljaju zaposleni daljinskim upravljačem. Većina zaposlenih zna gde se nalaze klima-uređaj i daljinski upravljač kako bi mogli da prilagode temperaturu i količinu vazduha u skladu sa svojim željama, a samo nekolicina njih zna gde se nalazi ventilaciona oprema. Još manje zaposlenih zna kako se njom upravlja.

U prodavnicama ili restoranima uobičajene su 2 vrste ventilacionih sistema

1. Prodavnice sa plafonskim ventilatorom
2. Prodavnice sa ventilacijom sa rekuperatorom toplote (uglavnom se ugrađuje tako da se ne vidi npr. u plafon)

1. Prodavnice sa plafonskim ventilatorom

bg-image
šema ventilacije plafonskim ventilatorom u prodavnici ili restoranu

 Protok vazduha koji ulazi spolja

 Protok vazduha koji izlazi iz unutrašnjeg prostora 

 Klima-uređaj samo cirkuliše unutrašnji vazduh

① Prekidač daljinskog upravljača
② Ventilaciona napa
③ Ventilacioni otvor (za odvod vazduha)
④ Otvor za vrata
⑤ Ventilacioni otvor
⑥ Ventilator sa rekuperacijom toplote

šema ventilacije plafonskim ventilatorom u prodavnici ili restoranu

 Klima-uređaj

 Ventilator

 Prekidač daljinskog upravljača

 Ventilacioni otvor (za odvod vazduha)

 Ventilacioni otvor (za dovod vazduha)

2. Prodavnice sa ventilacijom sa rekuperatorm toplote

bg-image
šema protoka vazduha u prodavnici

 Protok vazduha koji ulazi spolja

 Protok vazduha koji izlazi iz unutrašnjeg prostora

 Klima-uređaj samo cirkuliše unutrašnji vazduh

① Prekidač daljinskog upravljača
② Ventilaciona napa
③ Ventilacioni otvor (za odvod vazduha)
④ Otvor za vrata
⑤ Ventilacioni otvor
⑥ Ventilator sa rekuperacijom toplote

šema ventilacije sa rekuperatorom u prodavnici ili restoranu

 Klima-uređaj

 Ventilator

 Prekidač daljinskog upravljača

 Ventilacioni otvor (za odvod vazduha)

 Ventilacioni otvor (za dovod vazduha)

Kontrolna lista za ventilaciju

 Proverite instaliranu ventilacionu opremu

  • Koja je vrsta ventilacionog sistema instalirana?
  • Lokacija ventilacionog sistema i otvora
  • Lokacija daljinskog upravljača

 Proverite filtere


Filteri su ugrađeni u otvore na zidovima i plafonima.
Kada se filteri začepe zbog prljavštine, efikasnost ventilacije se opada. Možda nećete ni primetiti da se kapacitet ventilacije smanjio.
Važno je redovno čistiti i menjati filtere.
Nikada ne koristite ventilacione sisteme koji nemaju filtere. Filteri sprečavaju ulazak spoljnih zagađivača dolaze i štite ventilacionu opremu.

 Proverite rad daljinskog upravljača za ventilaciju

Rad ventilacionih sistema često je integrisan u daljinski upravljač klima-uređaja.
Vodite računa da ventilaciona oprema i dalje radi čak i kada su hlađenje ili grejanje isključeni tokom proleća i jeseni.

 

Primeri prljavih ventilacionih otvora i filtera u malim prodavnicama / restoranima

prašnjava ventilaciona rešetka u plafonu

Ventilacioni otvor u plafonu

prašnjav ventilator

Ventilator

prašnjava spoljna ventilaciona rešetka

Spoljni ventilacioni otvor

Napravite prolaz vazduha otvaranjem prozora i ulaznih vrata

šema protoka vazduha u prostoriji za sastanke s otvorenim prozorima i vratima

Korišćenje ventilacione opreme zajedno sa otvaranjem prozora i vrata

  • Otvorite prozore ~ 10 minuta svakih sat vremena

Efekat je veći ako se ventilira 2 puta po 5 minuta svakog sata, nego jednom po 10 minuta.

Što češće prozračujete, veće ćete poboljšanje videti u efikasnosti.
Preporučujemo ventilaciju pre početka radnog vremena i tokom pauza.

Otvorite prozore da biste osigurali prolaz vazduha

Kada se ventilacija vrši otvaranjem prozora, bolje je otvoriti 2 prozora umesto 1 da biste stvorili prolaz za vazduh.
Efekat je još bolji ako su prozori smešteni dijagonalno jedan od drugog.

šema protoka vazduha u prostoriji za sastanke s otvorenim prozorima i vratima
šema protoka vazduha u prostoriji za sastanke s otvorenim prozorima i vratima

Nedovoljna cirkulacija vazduha

U ovom slučaju protok vazduha nije dovoljan jer su otvorena dva prozora koja se nalaze jedan pored drugoga, pa je površina kojom vazduh cirkuliše mala.

Otvaranjem 2 prozora koji se nalaze jedan pored drugoga onemogućavate protok vazduha kroz celu prostoriju.

Ne možete da napravite promaju čak ni kada su prozori otvoreni?

Ako mislite da je protok vazduha u prostoriji slab:

  • Prozor kroz koji ulazi vazduh otvorite samo delimično, a
  • Prozor kroz koji izlazi otvorite mnogo šire

Ako je otvor kroz koji vazduh ulazi manji, to će dovesti do snažnijeg protoka vazduha . Time će se povećati efikasnost ventilacije. Uski ulazni otvor za vazduh i širi izlazni otvor za vazduh omogućuju jednostavnije mešanje unutrašnjeg vazduha s spoljnim, a samim tim i prozračivanje veće površine prostorije.

šema protoka vazduha u prostoriji za sastanke s otvorenim prozorima i vratima

Prostorije bez prozora

Kada prostorija nema prozore kao na primer privatna soba u restoranu, prvo morate da proverite gde se nalaze ventilacioni otvori (za odvod vazduha) na plafonu. Otvaranje vrata i postavljanje ventilatora ili cirkulatora vazduha usmeriće protok vazduha izvan prostorije.

Primer ①:
Ventilacioni otvor (za odvod vazduha) nalazi se izvan prostorije

Kada je ventilacioni otvor (za odvod vazduha) izvan prostorije, otvorite vrata i pomoću ventilatora usmerite vazduh van prostorije.

U ovom slučaju je efikasnije imati ventilatore ili cirkulatore vazduha i unutar prostorije i izvan nje.

šema protoka vazduha sa ventilatorima kada je ventilacioni otvor van prostorije

Primer ②:
Ventilacioni otvor (za odvod vazduha) nalazi se u prostoriji

Kada se otvor za ventilaciju (za odvod vazduha) nalazi u sobi, otvorite vrata i pomoću ventilatora usmerite vazduh unutar prostorije.

šema protoka vazduha sa ventilatorima kada je ventilacioni otvor unutar sobe

Pročitajte naše korisne savete za:

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?